hRADY A ZÁMKY

royal_logo

Seznam zřícenin: Cornštejn, Dívčí kámen, Hazmbuk, Nový hrad u Kunratic, hrad Přimda, hrad Rabí, Týřov

   Tato zřícenina lichtenburského hradu se nachází asi 8 kilometrů od města Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo. Jméno Cornštejn pochází ze dvou německých slov a to Zorn (hněv) a Stein (kámen). Se souhlasem krále Jana Lucemburského byl tento hrad postaven počátkem 14. století. Hrad nebyl dobyt ani husitskými vojsky a ani vojskem krále Jiřího z Poděbrad, kterému se ale nakonec po 11 měsíčním obléhání vzdali a to kvůli hladu. Největší rozmach zažil tento hrad koncem 15.století za Jana z Lichtenburka. Koncem 16. století vymřel rod Lichtenštejnů a v následujících letech byl hrad prohlášen za pustý. V roce 1998 byly provedeny nezbytné sanační práce a hrad tak byl oficiálně zpřístupněn veřejnosti. Další stavební úpravy byly provedeny v roce 2010, kdy vznikl nový objekt pro poklady, občerstvení pro návštěvníky a byly zpřístupněny další dosud nenavštěvovaná místa hradu.

Hrad Český Štenberk

Cornštejn

   Strategicky důležité skalnaté návrší kontrolující tok Vltavy i stezky kolem řeky bylo osídleno již odpradávna. Archeologický výzkum prokázal existenci rozsáhlého hradiště již v 17. století př. n. l. a posléze dalšího významného hradiště v době halštatské (6.–7. století př. n. l.) Menší rožmberská pevnůstka zde prokazatelně stála již ve 13. století. V roce 1349 vydal Karel IV., král český a císař římský na žádost Rožmberků listinu (dodnes se dochovala), v níž jim povoluje vystavit na dané lokalitě hrad. Jošt, Petr a Oldřich I. z Rožmberka zde následně vybudovali jeden z největších a nejmocnějších rožmberských hradů. Stavba probíhala v letech 1350 – 1384, nicméně jádro hradu bylo dobudováno již v roce 1360, kdy hrad dostal prvního purkrabího.

   Roku 1394 na tomto hradě Jindřich III. z Rožmberka krátce věznil krále Václava IV. V roce 1420 dostal hrad příležitost osvědčit své kvality, když jej pří svém tažení proti Oldřichovi II. z Rožmberka oblehl Jan Žižka. Pobořil sice latrán a některé další části hradeb, ale jádro hradu urputně bráněné Vilémem z Potštejna dobýt nedokázal. Vrcholného významu dosáhl hrad v letech 1451–1461, kdy v něm přebýval Oldřich II. z Rožmberka (zemřel 1462). 

Hrad Český Štenberk

Dívčí kámen

    

   Nový hrad u Kunratic je zřícenina gotického hradu v Kunratickém lese. Můžeme jej najít v pražské městské části Kunratice. Tato zřícenina je od roku 1958 zapsána jako kulturní památka ČR: V roce 1411 nechal hrad postavit král Václav lV. a později jej také obýval. V roce 1419 zde král zemřel a roku 1421 jej dobyli a vypálili husité. Hrad již nebyl nikdy obnoven a tak jeho fungování nemělo dlouhého trvání. Navíc na konci 19. století byly hradní zdi srovnány se zemí, neboť byly nebezpečné pro děti, které si na něm rády hrály. Zříceniny hradu jsou celoročně dostupné po modré turistické značce. V okolí hradu jsou stále vidět zbytky husitských valů, které vznikly při jeho oblehání. 

Hrad Český Štenberk

Hazmburk

   Hazmburk je zřícenina gotického hradu nacházející ho se u vesnice Klapý. Tento hrad, jehož zbytky se dnes na vrcholu nacházejí, byl s největší pravděpodobností postaven v první polovině 14. století Lichtemburky. Existuje také možnost, podpořená některými podobnostmi s královskými hrady druhé poloviny 13. století, že jde ve skutečnosti již o založení králem Václavem II. z konce 13. století.

August Sedláček se na počátku 20. století na základě původního jména hradu a starších pověstí o jeho původu domníval, že v době stavby hradu musela být ještě v paměti lidí starší opevnění. Těžko by si totiž Dalimil vymyslel  pověst o názvu zcela nového hradu s úplně jinou historií. Kosmas také o historii hradu psal, skutečně viděl rozvaliny hradu na vlastní oči.

Roku 1292 udělil Heiman z Lichtenburka nedalekým Libochovicům některá práva, což se dá také spojit se stavbou hradu.

   V době, kdy blízká ves Klapý je již zmiňována v písemných pramenech, o hradě na vrchu nad ní se nepíše. Dá se tedy předpokládat, že v této době původní stavba již zchátrala.

Hrad Český Štenberk

Nový hrad u Kunratic

    Hrad Přimda je zříceninou nejstaršího známého kamenného hradu u nás, který se nachází u města Přimda v okrese Tachov. Vznikl v roce 1121 za vlády Vladislava l. v románském architektonickém stylu. Spravuje jej Národní památková ústav a řádí se mezi naše národní kulturní památky. Veřejnosti je volně přístupný. První písemná zmínka o hradu se objevuje už v Kosmově kronice, kde se píše o tom, že jej postavili nějací Němci. To, že jej postavili nejspíše Němci dokazuje i způsob, jakým byl postaven, neboť svým charakterem spíš připomíná stavby na bavorské straně. V té době podobné stavení v českých zemích chybí. Hrad sloužil jako stražní místo na norimberské ceste u jednoho z pohraničních přechodů do říše a zároveň byl také využíván jako vězení.

Hrad Český Štenberk

Hrad Přimda

   Zřícenina hradu Týřov se nachází v chraněné krajinné oblasti Křivoklátsko a jedná se o pozůstatek hradu, který byl ve své době významný. Hrad byl postaven ve 13. století ve kastelovém stylu podle fancouzského vzoru. Ve své době byl tento hrad ve střední Evropě unikatní. Předběhl svou dobu o celé dvě století. Rozdíl oproti jiným hradům té doby byl v tom, že byl schopen při obraně hradu se aktivně bránit, zatímco jiné hrady 13. století byly spíš při obraně pasivní. 

Hrad Český Štenberk

Hrad Rabí

Zříceniny

    Zřícenina hradu Rabí se nachází ve stejnojmenné vesnici nad řekou Otavou. Je to asi 8 kilometrů severovýchodně od Sušice, v nadmořské výšce 540 metrů. Rozlohou je to největší hrad u nás. Původně na jeho místě stála ve 14. století tvrz pánů z Velhartic, která byla později dobyta husity. Během oblehání přišel o druhé oko Jan Žižka. V 15.století došlo k velké přestavbě hradu včetně zesílení jeho opevnění.. Tento hrad byl zpuštošen během třicetileté války a v 18. století vyhořel. V roce 1920 přošel částečnou rekonstrukcí a je přístupný veřejnosti.

Hrad Český Štenberk

Hrad Týřov

images