hRADY A ZÁMKY

royal_logo

Zámky

 

 

 

 

Valtice

 

   

   Zámek Valtice byl postaven v 13.století a nachází se ve městě Valtice v okrese Břeclav. Zámek vznikl přestavbou gotického hradu na renesanční zámek. Později byl přestavěn na zámek barokní. Valtický zámek je budova se čtyřmi křídly o třech patrech. Nachází se v něm konírna, jízdárna, galerie,divadlo a kočárovna. Má bohatě zdobenou fasádu a v jeho středu se nachází věž. Zámecké interiéry jsou bohatě zdobeny. K zámku patří park, který byl postupem času přebudováván a rozšířován až do dnešní podoby s dalekými průhledy. Zámek Valtice byl roku 1995 zařazen mezi národní kulturní památky České republiky.

valtice

 Letohrádek Kinských   

   

letohradek_kinskych

   Letohrádek Kinských se nachází v Praze na Smíchově. Pochází z počátku 19.století a byl zbudován ve stylu klasicismu. Od roku 1901 je sídlem Národopisného muzea a roku 1922 zde byla umístěna expozice etnografického oddělení Národního muzea. Jedná se o jednu z největších sbírek svého druhu v Evropě. K zámku patří také koňské stáje a park o rozloze 17 hektarů s rybníčkem a vodopádem. Aby zámek měl dostatek vody, tak zde byly vystavěny štoly, přičemž nejhlubší z nich má přibližně 100 metrů.

Lednice 

 

lednice

   Nedaleko Mikulova se nachází zámek Lednice. Tento zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější u nás. Od roku 1249 patříl zámek rodu Lichtenštejnů a patřil jim po dlouhých 700 let. V 19. století byl zámek přestavěn v architektonickém slohu imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny. Rozlehlá zahrada byla postavena počátkem 19. století. Kromě vzácných dřevin, skleníku a rybníku zde naleznete rovněž zajímavé stavby jako například Minaret, Lovecký zámeček anebo Janův hrad.

Roku 1996 byl Lednický zámek zapsán do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.

Rájec nad Svitavou

   

    

rájec

   Zámek Rájec nad Svitavou se nachází v blízkosti souměstí Rájec-Jestřebí v okrese Blansko. Toto reprezentační venkovské sídlo se řadí mezi národní kulturní památky. V areálu zámku jsou pořádány tématicky zaměřené výstavy pro veřejnost. K zámku patří rozlehlá zahrada s rybníčky s vlastním vodovodem, který přivádí vodu do těchto rybníčků. Mezi zajímavosti zámku patří noční prohlídky s různou tématikou pro rodiny s dětmi.

 

Raduň 

 

radun

   V 16. století vznikl zámek Raduň přestavbou gotické tvrze. V 19. století získal tento zámek dnešní podobu. Patří mezi kulturní památky České Republiky. Budova zámku má tři arkádové křídla s hospodářským dvorem, pivovarem a lesoparkem. Zámek byl průběžně přestavován a postupně zde přibyli empírový ovčín a robustní hradební zeď a dvě přestavěné věže, které hradu vtiskly novou podobu, tak jak ji známe dnes.

Zámek Bruntál 

 

   Zámek Bruntál vznikl na základech gotického hradu z 15.století, který byl přestavěn v 16.století na renesanční zámek. Nachází se v centru Bruntálu a řadí se mezi nejvýznamnější památky regionu. Později v 18.století byl zámek přestavěn a získal tak prvky barokního slohu. K zámku patří park jež si zčásti zachoval svojí původní podobu barokních uprav z 19. století. Ostatní části parku byly ponechány jako přírodně krajinářský park. Naleznete zde zbytky městských hradeb,baštu,plastiky a pískovcové sochy.

220px-zámek_bruntál

Zámek Třebešice

 

   Zámek Třebešice se nachází v stejnojmenné obci v okrese Kutná hora. Patří mezi kulturní památky České republiky. Jedná se o renesanční zámek s barokními prvky, které získal přestavbami v průběhu času. Kolem tohoto zámku byl obnoven vodní příkop a přístup do zámku je po mostě přes tento příkop. K zámku patří rozlehlé zahrady, v nichž je několik jezírek. V roce 1948 byl celý zámek zestátněn rodině dr. Vraného a v následujích desetiletích byl používán jako součást místního JZD. Zchátralý zámek byl po roce 1990 navrácen rodině doktora Vraného. V roce 2000 jej koupili dva italové z pražské galeria Furura a od té doby zde probíhá rozsáhla rekonstrukce.

trebesice

 Zámek Hluboká

 

   Nad hlubokým údolím řeky Vltavy byl v 13. století postaven raně gotický hrad, který se stal základem zámku Hluboká. Později byl již přestavěn na renesanční zámek, který koupil rod Schwarzenbergů. Schwarzenbergové dali tento zámek přestavět nejprve na barokní a poté ještě v polovině 19. století ho nechali přestavět do podoby romantické s prvky tudorské gotiky. Zámek Hluboká patří rozhodně mezi naše nejpěknější zámky, kde si mimo jiné můžete při jeho navštěvě prohlídnout zbrojnici, novogotickou kapli anebo od roku 2001 nově zpřístupněnou zámeckou kuchyni.

hluboka

Kroměříž

 

   Původně gotický hrad z 13. století byl počátkem 16. století přestavěn v renesančním stylu. Dříve se na těchto místech nacházelo hradiště a to již z dob Velkomoravské říše. Po jeho přestavbě se stal rezidenčním sídlem olomouckých biskupů, což byli nejbohatší feudálové na Moravě. Prostory kroměřížského zámku jsou bohatě zdobeny a jeho interiéry patří k nejhodnotnějším zámeckým interiérům střední Evropy. Mezi nejznámější patří Lovecký, Poradní a Trůnní sál, dále pak Růžový a Carský pokoj. K zámku také patří velké arcibiskupské zahrady.   

hluboka

Krumlovský zámek

 

   Krumlovský zámekje je po Pražškém hradě druhý největší u nás. Jeho velikost vychazí z jeho bohaté historie. Nachází se zde umělecká díla z doby pánů z Rožmberka, kteří odtud vládli velké části jižních Čech po dobu 300 let. Dále na něm sídlili vévodové z Eggenbergu. V roce 1719 je vystřídali knížata ze Schwarzenbergu, kteří vlastnili zámek až do roku 1947. Tento rod zanechal zde také svůj odkaz a za jeho vlády došlo k velkému rozmachu celého Českého Krumlova.   

krumlov

Hradec na Moravicí

 

   Historie místa kde se zdejší zámek nachází je dána jejím strategicky výhodným utvářením terénu, který nabízí bezpečné útočiště. Nejprve se zde nacházelo slovanské hradisko a pozdějí na tomto místě nechal Přemysl Otakar II. postavit hrad. Již počátkem 16. století dávali čeští panovníci zdejší zboží do zástavy. Do dnešní podoby se dostal tento zámek až na přelomu 18. 19. století. Tento architektonicky velmi podařený komplex se inspiroval režnými hrady německého středověku.

hradec_nad_moravici

Kravaře

 

   Zámek ve stylu vrcholného baroka byl postaven v letech 1721 až 1728 na místě původní tvrze pánů z Kravař. Byl sídlem rodu Ei¬chendorfů až do začátku 19. století. V roce 1920 zámek koupil stát a zřídil tu dívčí školu. Po požáru v r. 1937 byl opraven a v interiérech byla zřízena vojenská expozice. V zámku je muzeum s dobovým nábytkem Eichendorfů a expozice věnovaná heraldice okolních slezských sídel.

kravare

Seznam zámků: Valtice, Letohrádek Kinských, Lednice, Rájec nad Svitavou, Raduň, Bruntál, Třebešice, Hluboká, Kroměříž, Krumlovský zámek, Hradec na Moravicí, Kravaře

zamek2