hRADY A ZÁMKY

royal_logo

  Buchlov

 

   Královský hrad Buchlov stojící na kopci stejného jména byl vybudován v první polovině 13.století. Nachází se v Chřibech nad Buchlovicemi v nadmořské výšce 509 metrů. Hrad byl postaven jako významný strategický bod. Poslední jeho úpravu v letech 1540-1558 provedl vévoda Jan Žďánský ze Zástřizel. Hrad Buchlov se řadí do přechodného románsko-gotického období. V 17. a 18. století bylo v důsledku blížícího se tureckého nebezpečí přebudováno opevnění hradu včetně nově vzniklé věžové brány. Ikdyž nebyl tento hrad od konce 18.století trvale obydlen, byly zde umisťovány cenné a rozsáhlé sbírky. Od 19. století byla část hradu přestavována na muzeum, které bylo také zpřístupněno veřejnosti.

Legenda

 

   K hradu Buchlov se váže legenda, podle které je ve skalách pod hradem ukryt poklad. V roce 1971 byl poklad skutečně nalezen a jednalo se právě o cenné sbírky z 17. a 18. století.

Český Šternberk 

 

    

Hrad Český Štenberk

   Tento gotický hrad byl postaven v 13. století rodem Štenberků. Leží na břehu Sázavy v okrese Benešov. V 15.století bylo vedeno povstání proti králi Jiřímu z Poděbrad. Zdeněk Konopišťský ze Štenberka byl členem Zelenohorské jednoty, která stála proti králi . Hrad byl králem dobyt a až později byl navrácen Vladislavem Jagelonským.

 

   Počátkem 18.století vymřeli Štenberkové po meči a hrad se stal majetkem jiných rodů než byli Štenberkové. K nejvýznamnějším představitelům tohoto období patří hrabě ze Štenberka jménem Kašpar. V roce 1949 stát tento hrad vyvslastnil a až roku 1992 navrácen v restitici Zdeňku Šternbergovi. V dnešní době je většina prostor hradu přístupná veřejnosti.

Hrad Buchlov
Hrad Kost

   Gotický hrad Kost se nachází v Českém ráji v okrese Jičín. Tento hrad patří rodu Kinský dal Borgo. Byl postaven okolo roku 1349. Zajímavostí hradu je, že nebyl postaven na kopci jako většina hradů, ale nachází se v údolí. Tento hrad založil Beneš z Vartenberka, jehož rod vlastnil tento hrad krátce. Často střídal majitel až se dostal do vlastnictví rodu Flaminiových dal Borgo, kteří jej vlastnili v letech 1769 až 1948, kdy byl hrad zkonfiskován komunisty. Roku 1992 byl hrad navrácen zpět rodu Kinkský dal Borgo a to do rukou syna poslední majitelky, jež se jmenuje Giovanni Kinský dal Borgo.

Křivoklát   

 

Hrad Křivoklát

Kost   

 

 

 

   Hrad Křivoklát patří mezi nejstarší a nejvýznamější středověké hrady u nás. Hrad je ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti. Nachází se v okrese Rakovník. Již Kosmas se zmiňuje o tomto hradu v souvislosti s rokem 1110, ale archeologický průzkum neprokázal osídlení tohoto místa. Má se za to, že Kosmasova zmínka patří jinému hradu s podobným jménem. 

   Tento gotický hrad vznikl v 13. století na místě staršího hradu. Nejprve byl používán jako lovecký hrad, kde králové a knížata pořádali své hostiny. Přemysl Otakar I. nechal hrad přestavět a rozšířit. Počátkem 13. století se stal sídlem králů. Václav I. a Přemysl Otakar II. zde často pobývali. Eliška Přemyslovna zde našla útočiště v době kdy vyhořel Pražský hrad. Vyrůstal zde také Karel IV. (1319–1323), tehdy ještě pod jménem Václav. Poté odjel do Francie, aby se zde o osm let zpátky vrátil i s těhotnou manželkou Blankou z Valois. Dnešní podobu získal hrad kolem roku 1471, kdy ho nechal přestavět Vladislav II. Jagellonský. Tento hrad se stal v 16. století majetkem Habsburků, kteří v něm zřídili věznici. Československý stát ho koupil v roce 1929.

 

 

Karlštejn

   Středověký hrad Karlštejn se nachází v okrese Benešov, asi 30 km od Prahy. V roce 1348 položil zakladní kámen arcibiskup Arnošt z Pardubic. Původně byl Karlštejn budován pro soukromé účely Karla IV. a až postupem času byl hrad postupně rozšířován. V pozdější době byly v hradu rovněž umístěny české korunovační klenoty.

   Tento mohutný kamenný gotický hrad patří v dnešní době mezi turisticky nejnavštěvovanější hrady u nás. Je umístěn na vápencové skále ve výšce 316 metrů a často se zde pořádají kulturní a společenské akce. Při návštěvě hradu máte na výběr ze 3 okruhů prohlídek.

   

Hrad Karlštejn

Loket

    V první polovině 13. století byl založen hrad loket, který se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Tento hrad se stal oporou Václovovi I. ve sporu s jeho synem Přemyslem. V letech 1421 až 1429 se husité pokoušeli hrad dobýt, ale bez úspěchu. V 15. století zastavil král Zikmund tento hrad svému kancléři Kašparu Šlikovi. Později se rod Šliků dostal do sporu s králem, který jim po vyhrané šmalkadské válce hrad zkofiskoval.

    V období třicetileté války si zažil hrad jednu ze svých největších pohrom, kdy byl dlouho obléhán a také dobyt valdštejnskými vojsky. Roku 1648 hrad dobyli Švédové a vyplenili ho. Po třicetileté válce začalo město i hrad upadat. Obnoven byl až roku 1751.

 

Hrad Loket

Pernštejn

   Tento gotický hrad byl postaven v první polovině 13. století. Nachází se v Českomoravské vrchovině vedle obce Pernštejn. I když byl tento hrad v průběhu času přestaven na reprezentativní sídlo, tak svou obranyschopnost si zachoval, o čemž svědčí fakt, že při oblehání Švédy v 17. století hrad odolal. Postupně byl přestavěn na barokní pevnost. V roce 2005 zde propukl požár a i přes moderní techniku měli hasiči stíženou práci, protože se nemohli dostat na všechna nádvoří. Tento hrad je přístupný veřejnosti a spravuje ho Národní památkový ústav.

 

250px-hrad_pernštejn

   Pražský hrad stojící na ostrohu nad vltavou vznikl z raně středověkého hradiště a se svými rozměry 570 m do délky a 128 metrů do šířky se řadí mezi největší hradní komplexy na světě. Původní hradiště se zde nacházelo již v 9. století a postupnými přístavbami získal hrad dnešní podobu. Katedrála svatého víta je důležitou součástí hrady, a jsou v ní pochování nejen čeští králové, ale i další významné osobnosti našich dějin jako byl sv. Václav,Vojtěch nebo Jan Nepomucký. Nachází se zde také české korunovační klenoty. Své sídlo zde měly všechny kralovské dynastie, které zde postupně prováděly upravy hradu dle svých potřeb.

 

 

Pražský hrad

 

prazsky_hrad

   Hrad trosky se nachází v chráněné krajinné oblasti Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem v okrese Semily. Jedná se o zříceninu hradu, která patří mezi nejnavštěvovanější hrady u nás. Stavba hradu započala v 14. století. Byl postaven mezi dvěmi čedičovými homolemi, na kterých byly postaveny věže. Nižší věž se nazývá Baba a ta vyšší se nazývá Panna, zřejmě pro svou těžkou dostupnost. V roce 2000 byla postavena vyhlídka pod věží Panna a zároveň také vyhlídkový ochoz na věži Baba.

 

 

Trosky

 

hrad_trosky

    Tato zřícenina hradu se nachází v okrese Česká Lípa. Jedná se o hrad s obvodovou zástavbou. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara ll. Hrad je majetkem státu a jeho správou je pověřen Národní památkový ústav. Tento hrad je veřejnosti přístupný. K hradu se přichází  po cestě vedoucí kolem vrchu,která byla z větší části v dostřeelu z hradeb.

 

Bezděz

 

bezdez

    Romantický hrad Bouzov se nachází nedaleko města Litovel v malebné zalesněné krajině. Počátky tohoto hradu se datují od 14. století. Hrad Bouzov měl mnoho majitelů, mezi nejvlivnější patří rozhodně německý řád rytířů, který o hrad ale příliš nepečoval. Teprve až na přelomu 19. a 20. století došlo k radikální přestavbě hradu. Při přestavbě hradu byl sice respektován původní pudorys, ale tím jeho podoba s původní stavbou končí. Nová stavba nese prvky pozdní německé gotiky, která se vyznačuje řadou výstupků, věžiček a dalších prvků, které jsou v naší krajině velmi neobvyklé. Díky jeho neobyčejnému vzhledu laká filmové štáby, které na něm natočily řadu filmů a seriálů.

 

Bouzov

 

bouzov

    Nedaleko Mělníka se nachází hrad Kokořín u obce Kokořín. Jeho vznik se datuje na rok 1320 a podle tohoto hradu byla pojmenována celá chráněná oblast Kokořínsko. V období husitských válek jej poničila husitská vojska. Po tomto období hrad často střídal majitele. V 16. století byl tento hrad dokonce pustý a díky rozhodnutí císaře Ferdinanda II. byl zařazen mezi tzv. prokleté hrady, které se nesměly udržovat, aby neohrozily panovníkovou moc. V roce 1894 jej koupil jako zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn Jan jej nechal zrekonstruovat.

Kokořín

kokorin

Seznam hradů: Český Šternberk, Buchlov, Karlštejn, Křivoklát, Kost, Loket, Pernštejn, Pražský hrad, Trosky, Bezděz, Bouzov, Kokořín, 

Hrady

skica